KOMPLEXNÍ ENERGETICKÝ RŮST

Tvůj kvantový skok

Už to nikdy nebude stejné jako dřív

Společně se vydáváme do hlubin, které skrývají tvou unikátní energii.
Tvou přirozenost, která chce být projevená a s lehkostí prožívána.

Čeká tě uvolnění se ze spárů mysli, minulosti i nefunkčních návyků.
Vstoupení do prostoru nové vrstvy sebejistoty, proměna tvého vnitřního světa
i nové fungování hmotného těla.

Energetický růst využívá všechny mé nástroje, které používám,
nebo ke mě nové přijdou skrze naší spolupráci.

V té aktuální paletě mám dary duše, Human design, energetické cesty, Akášické záznamy a schopnost v nich otevřít nové dveře, které jsou nyní neviděné/zavřené/zamčené.

Má energie osobní proměny do vlastní síly ti je plně k dispozici.

 

Přináším Ti nové možnosti, jak se pohnout směrem, po kterém toužíš.

Komplexní energetický růst
=
2 velká čtení + 12 mini čtení + 12 nebo 24 setkání + podpora skrze WA.

Průběh spolupráce

Vytvoření tvého záměru a prostoru v životě pro toto změnové období

Záměr vytvoří akci. Tvůj záměr je to nejdůležitější. Je to to, co nás oba povede skrze společné 3 měsíce. Proto si dej čas na jeho formulování. Může být širšího rázu i více konkrétního. Záleží v jakém bodě svého života se nacházíš. Zda jsi na prahu startu nového projektu, kterému věnuješ maximum svého času a pozornosti. Nebo jsi v relativně stabilním běhu všedních dní, kde si vytváříš prostor pro nový prožitek sebe sama.

Potřeba vytvoření si prostoru na práci s nahrávkami, na každotýdenní setkání a intenzivní společnou práci. Je zde i potřeba vytvoření si prostoru pro změnu, která nastane. Jak velká a rozsáhlá bude, to nám ukáže až čas. Změna se děje postupně. Skrze poslech zpráv z Akášických záznamů, skrze energetické cesty, skrze tvé nové kroky v realitě, skrze pohyb.

Prostor pro změnu na mentální úrovni i té fyzické. Vytvoření časoprostoru pro sebe a svůj růst mimo setkání. V tomto časoprostoru se bude dít další růst. Nejde o to mít fixně konkrétní dne a čas. Jde o prostor ve tévm životě, kde integruješ získané poznatky, experimentuješ se svým designem a pozoruješ své prožívání z nového úhlu pohledu. 

Zahajovací konzultace

Zahajovací konzultace slouží k vyspecifikování tvého záměru, který nám bude držet celou dobu rámec naší spolupráce. Ukotvení si termínů a stylu komunikace, kudy vše poplyne. 

V průběhu spolupráce je možné vzít si týden pauzu na vlastní plynutí a odpočinek. Je potřebné otevřené sdílení prožitku v těle pro další postup. Je možné, že se otevřou rozsáhlá témata, která budou vyžadovat více energie. 

Cela spolupráce je vedená

Vedená tvými průvodci, tak aby Komplexní enregetický růst naplnil tvůj záměr.
Nadhled a aktivace z Akášických záznamů přináší rámec pro každý týden. Aby bylo otevřeno aktuálně potřebné téma či oblast. Některá témata zůstávají na stole více týdnů nebo se vracejí opakovaně po různé dlouhé pauze.

Velké a mini čtení z Akášických záznamů

Vstupní a výstupní velké čtení z Akášických záznamů slouží pro udržení rámce,
aktivní start i kvalitní ukončení spolupráce.

Ve vstupním čtení se s tvými průvodci dotkneme toho, odkud kam jdeme na základě tvého záměru. Co nás na této společné cestě čeká, nač si dát pozor a čím se podpořit.
Toto čtení dorazí 7 dní po Zahajovací konzultaci.

Cela spolupráce je rozdělena na 12 menších časových úseků. Kde menší časový úsek je týden = 7 po sobě jdoucích dní. Každý týden je otevřen mini čtením, kde se nám promítne aktuální téma/potřeba, které se budeme věnovat.

Výstupní čtení pak slouží jako podpůrný nástroj pro pokračování tvého růstu.

Společná práce

Každotýdenní setkání přináší prostor na společnou práci na daném tématu, které se objeví v mini čtení. Ať už to bude čas, strávený na informační rovině, která tě povede k vlastnímu experimentu. Či to bude čas věnovaný energetické cestě do tvého vnitřního světa. Nebo kombinaci obojího.
Časová délka setkání je určena tvým výběrem intenzity setkávání, viz níže. 

Před každým setkáním se i já nechávám vést mými průvodci v tom,
jak ti má energie může aktuálně nejvíce přispět. 

První setkání proběhne 2 týdny po Zahajovací konzultaci,
tedy týden po dodání Vstupního velkého čtení.

Vše se děje v souladu s aktuálním dění ve tvém životě.

Komplexní energetický růst má tyto podoby

Single

Pravidelné setkávání na bázi

1x týdně 120 minut

12 setkání v průběhu 3 měsíců

Obsah setkání je tvořen na základě tvých potřeb a potřeb tvé duše.

Tak, aby jsi všemu rozuměla a vše zapadlo na správná místa.

Také, aby došlo k doložení již nepotřebných programů a procesů.

Potřebné podpůrné materiály
a nabídka pozorovatelských aktivit
v běžné fungování.

Double

Pravidelné setkávání na bázi

2x týdně 60-90 minut

24 setkání v průběhu 3 měsíců

Intenzivní společná cesta objevování, odhazování a odpoutávání nepotřebného, získávání nových souvislostí a propojování
do funkčního celku.

Dvoutakt, který zajišťuje stabilní a pronikavý průchod změnou.

Energeticky výživné a transformační období a přitom prohlubování prožitku vlastní stability.

Anytime

Na míru Tvým potřebám

60-90 minut KDYKOLIV

24 setkání v průběhu 3 měsíců

Ty jsi vládcem našeho společného času.

Potřebuješ 4 setkání v jednom týdnu? Nebo potřebuješ delší pauzu mezi konzultacemi? Potřebuješ brzké ranní hodiny nebo naopak pozdně večerní?

V tomto balíčku se ti plně přizpůsobím. Mou zodpovědností plně reagovat na tvé potřeby a změny.

Která intenzita Komplexního Energetického růstu je pro tebe nejvhodnější?

Ten správný čas, k uvolnění neomezené tvůrčí síly
a k vytváření energetických základů je právě teď.

Objednávka

Tvůj kvantový skok s mou podporou i podporou tvých průvodců.

Změna se odrazila na mnoha úrovních mého života

Lenka Matulová