Přináším Ti možnosti tvého dalšího růstu.

Skrze naši spolupráci můžeš plně využít mou energii posílení a archetypální změny.

Jana Lochmanová

Jana Lochmanová

Přináším Ti možnosti tvého dalšího růstu.

Skrze naši spolupráci můžeš plně využít mou
energii posílení a archetypální změny.

Se mnou přichází energie radosti a efektivní změny.
Síla pevně ukotvená v mém středu.

Pohledem Darů duše jsem manifestace a síla,
jako nástroj předávání hlavních darů využívám dar komunikace a autenticity,
jako dárek ode mne získáváš napojení na svůj vlastní proud sebelásky.

Dary duše jsou naše sence, které si neseme napříč životy. Je to něco, co z nás promlouvá a chce být projeveno naplno.

Manifestace je o lehkosti a radosti z tvoření, z tvoření ve hmotě.
Je to energie ztělesnění vedoucí k uzemnění.

Síla je o svobodě, volnosti, možnostech a posunu v před.
Je to energie inspirace vedoucí k posílení. 

Komunikace a autenticita je o dovolení si projevní se, dovolení si být slyšet a vidět.
Je to energie inspirace vedoucí k posílení.

Láska a léčení je o péči o sebe i o druhé skrze přijímání každého takový, jaký je.
Je to energie tvořící komunitu vedoucí ke spojování.

Pohledem Human designu jsem Manifestující generátorou s profilem 2/4

s motivací nevinnosti
s vášní pro pozorování
s pohledem na svět skrze možnosti
s potřebou vědomého výběru prostředí i osob,
které si pouštím do své blízkosti

Mé tři motory přinášejí velký zdroj energie pro uspořádání chaosu v nový efektivní řád
a přijetí tak omezení, které nyní na cestě máme.

Mé hlavní hodnoty jsou

Čistota mé energie i předávaných informací

Jasnost v komunikaci a naslouchání všemy smysly

Naslouchání vlastní vnitřní autoritě

Efektivta a komplexnost

Otevřené srdce

Hlubší seznámení se mnou na úrovni duše 1/2 archanděla skrze ústa Martina Uhlíře

Co dělám?

odkrývám

strachy a obavy ukryté pod povrchem, které ti podvědomě brání růst

nahlížím

do hloubek duše a jejího energetického fungování

třídím

podstatné informace od nepodstatných

zajišťuji,

aby to nepodstatné neodvádělo tvou pozornost od změn v tvém životě a podnikání

ukazuji

nové možnosti a úhly pohledu

vedu

tvou pozornost k jednomu bodu, aby se tvá energie netříštila a ty jsi o ni nepřicházela.

držím

energeticky silné a bezpečné pole, aby tvé procesy proměn mohly nerušeně proběhnout

ukotvuji

tebe, tvou energii, tvé záměry a cíle