CESTA (K) TVOŘIVÉ JEDINEČNOSTI

Tvůj energetický oblouk nad temnou částí roku

Jemnohmotná cesta oživení a ukotvení 

Je to půlroční proces s jemným vedením matky přírody a podporou tvých průvodců.

Tento prostor přináší uvolnění na všech úrovních těla, duše i mysli. Otevření nového tvořivého prostoru v tobě, pramenícího z hloubky tvé jednoty.

Nutkavá mysl přestane překážet a stane se partnerem v běžném fungování i tvořivém procesu. Na konci společné cesty bude mysl kvalitním společníkem, ne sabotérem.

Cesta to bude dlouhá, ale zábavná. Žádné hrc prc, ale kvalitní hloubkový proces

Součástí cesty je také prvek zábavy, která odlehčuje. Zábava přináší vibraci uvolnění a přináší živost zpět do našich životů.

Loňský ročník byl věnovaný Cestě znovuzrození, kdy jsme šli do hlubokých vrstev
a odkládali zasunutá témata a programy.

Letos se ohlásila nová podoba této společné cesty. Otevřel se prostor, kde každý účastník bude mít svůj vlastní poměr mezi odkrýváním jedinečnosti a otevíráním své tvořivosti.

Aneb pro někoho bude cesta hodně očistná a téma tvořivosti se ohlásí ke konci cesty.
U někoho bude cesta více o prozkoumávání a otevírání cesty tvořivosti.

Mnou tvořený energetický prostor poskytuje bezpečí a sílu k tomu, uvolnit se do svého unikátního prožitku své jedinečné tvořivosti i tvořivé jedinečnosti.

Jedinečnost

Energie každého z nás je specifická a speciální.

Můžeme mít pocit, že kolektivní pole nás energeticky tlačí být stejní, uniformní, neviditelní,… (doplň si svůj vjem).

Náš vnitřní svět potřebuje uvolnit a získat prostor, aby se mohl začít plně projevovat ve své jedinečnosti a velikosti.

Potřebuje se nadechnout a okusit něco nového, neznámého a zároveň zábavného.

Potřebuje osvěžit a vytvořit prostor pro nové plynutí.

Každý v sobě skrýváme unikátní kombinaci energií, které chtějí osvobodit a tvořit.

Uvolni se do své přirozenosti,

kreativní tvořivosti.
Ukotvi se ve své jedinečnosti,

energetické spokojenosti.

 

Tvořivost

Je způsob projevu naší duše.

Je to otisk naší energie do hmoty.

Prostor, kde energie proudí a víří.

Prostor otevřenosti k procesu vzniku věcí. 

Tvořivost je nejen součtem částí, které známe. Je tam tajná ingredience, naše esence, která tomu pouhému součtu dodává nadpozemský rozměr. 

Je jedna ze základních životních schopností.
Tvořit si život takový, jaký chceme, jaký potřebujeme.

Otevři nový prostor v sobě,

dělající dobře tobě.
Tvoření je radost a hravost proudící

z tvého nitra se sršící.

 

Půlroční cesta

 6 měsíců = 6 etap + 1 bonusová

Každá etapa vzniká na základě přání tvé duše v období před úplňkem.

Obsahuje směs Bachových esencí na míru tvému aktuálnímu stavu
doplněnou o aktivační formule, minerály a drahé kameny.

Etapy k tobě budou přicházet v čase před úplňkem,
kdy je nejlépe vidět, co je potřeba uvolnit a kde se otevírá nový prostor.

I když každý půjdeme svojí vlastní cestou,
bude zde přítomen element společenství dalších lidí, kteří jsou také na této cestě. 

Bachovy esence 

Bachovy esence jsou zde tichým společníkem, který v klidu a bez zbytečného humbuku vymýtí vše, co již není potřeba. Bachovy esence, jakožto výkonná síla, která je nesmlouvavá, neplatí na ni žádné úplatky a jde si vědomě za svým cílem. A tím je uvolnění z nefunkčních myšlenkových vzorců.

Má zkušenost s nimi je nepřekonatelná, působí na místech, na které by si naše mysl ani nevzpomněla. V dlouhodobém horizontu dokáží opravdové zázraky a to bez naší dřiny. Ve spolupráci s tvými průvodci budeme do každé směsi vybírat ty nejvhodnější esence. Často se nám nějaká esence opakuje ve více směsech po sobě, nebo se vrátí do nějaké následující směsi.

Miluju pozorovat tento vývoj, znamená to, že jsme se v procesu dostali do nové hlubší úrovně tohoto daného tématu. Našim jediným úkolem je odevzdat se do jejich péče a pravidelně je užívat. 4x denně 4 kapky.

Minerály a drahé kameny

V průběhu mé již téměř 4 leté praxe se ukázalo, že skvělým parťákem pro Bachovy esence jsou minerální a drahé kameny. Ty dodávají směsi a celému procesu novou vrstvu stability. Na výběr je bezmála z 20 různých druhů, které Tě mou podpořit na cestě uvolnění.

Aktivační formule

Celý proces je umocněn aktivačními nahrávkami. Aktivace přichází v několika vrstvách. První je aktivační formule pro celou danou směs a je takovým hlavním velitelem. Zároveň každá esence má právě pro nás nějaký unikátní vzkaz. 

Každý balíček směsi Bachových esencí a aktivační nahrávky bude unikátní. V tomto delším časovém horizontu máš jedinečnou možnost vidět, kam až tě tvá duše vede.

Tvá otevřenost

Ta určuje jaká bude tato výprava za celistvostí. Otevřenost k vedení a novým možnostem, které mohou nastat, je základní kámen posunu. Drž svůj záměr a nech se vést svou duší a průvodci do místa skutečného uvolnění a tvoření z pozice vášně.

Podpora společenství

Období novolunní nám budou přinášet kolektivní vhledy do toho, co nás čeká. Jak nás, kteří jsou na cestě tvořivé jedinečnsoti, tak na úrovni kolektivní mimo naše společenství.

V tomto čase také bude možnost využít podpůrní kruh. Online setkání bude přinášet otevřený prostor pro načerpání energie radosti a uvolnění, ale i informací, které v tu chvíli budou aktuálním setkáním procházet. Podpůrné kruhy budou vždy v úterý od 19:30,
konkrétně v těchto termínech: 14. 11., 12. 12., 9. 1., 6. 2., 12. 3. a 9. 4.

Energie společenství bude přítomna po celou dobu naší cesty.

Posuvné konzultace

Má energie volnosti, nadhledu i posunu a radosti je vám k dispozici také v podobě posuvných konzultací. 

Základní verze obsahuje jednu tuto posuvnou konzultaci, která proběhne po ukončení 3 etapy. Společně se podíváme jaká témata se nám tady vynořovala a jak je možné je využít ve svůj prospěch. 

Verze s podporou obsauje tyto posuvné konzultace každý měsíc v období úplňku. Při nich bude možné jít hlouběji do aktuálního tématu, které bude zrovna aktivní. V tomto dlouhodobějším horizuntu můžeme také zařadit energetické cesty, když budou potřebné.

Každá konzultace trvá 90 minut a je připravována ve spolupráci s mými i vašimi průvodci skrze Akášické záznamy, aby přinesla maximální užitek i prožitek.

 NABÍDKA DVOU VERZÍ
CESTY (K) TVOŘIVÉ JEDINEČNOSTI

Základní

Obsahuje

 6+1 směsí Bachových esencí obohacených
o drahé kameny a minerály.

6+1 Aktivačních formulí pro umocnění účinku Bachových esencí.

1 konzultace v průběhu celého procesu.

Kolektivní zprávy pro nadcházející období.

Podpůrný kruh v období novolunní. 

Balné a poštovné.

S podporou

Obsahuje

Vše v základní verzi

Obohaceno o 6 konzultací
= 90´ konzultace každý měsíc v období úplňku

Tento pravidelný společný prostor ti poskytne možnost dostat se do další úrovně odkládání či otevírání.

K dispozici nám budou tví průvodci a má energie proměny a posunu.

Společně nahlédneme hlouběji do probíhajícího procesu.

Časová posloupnost

 MOŽNOST VSTOUPIT NA CESTU (K) JEDINEČNÉ TVOŘIVOSTI
do 23. 10. 2023

 PŘÍCHOD SMĚSÍ PRO KAŽDOU ETAPU
v týdnu před úplňkem
(nejpozději 27. 10., 27. 11., 26. 12., 25. 1., 24. 2., 25. 3.)

KOLEKTIVNÍ VHLED
v období novolunní

w

PODPŮRNÝ KRUH
v úterý energiích novolunní
14. 11., 12. 12., 9. 1., 6. 2., 12. 3. a 9. 4.

1 KONZULTACE V ZÁKLADNÍM BALÍČKU
po ukončení třetí etapy

PRAVIDELNÉ KONZULTACE VE VERZI S PODPOROU
okolo úplňku, bude stanoveno s každým individuálně

Bahcovy esence + Akášické záznamy + Má energie
= záruka kvalitního a uvolněného  procesu

Cesta (k) tvořivé jedinečnosti
ZÁKLADNÍ

R

6+1 uvolňujících Bachových směsí na míru tvým aktuálním potřebám

R

6+1 poštovného v rámci ČR a SR. Chystáš se na cesty mimo naše končiny, dej mi vědět, domluvíme se na vytvoření balíčku s sebou.

R

6+1 aktivačních nahrávek a podpůrných instrukcí od tvých průvodců načtených z tvých Akášických záznamů

R

1 konzultace v průběhu Cesty (k) tvořivé jedinečnosti

R

podpůrný kruh v období novolunní skrze zoom call

R

kolektivní zprávy pro každé energetické období 

Cena

12 000 Kč

Cesta (k) tvořivé jedinečnosti
S PODPOROU

R

6+1 uvolňujících Bachových směsí na míru tvým aktuálním potřebám

R

6+1 poštovného v rámci ČR a SR. Chystáš se na cesty mimo naše končiny, dej mi vědět, domluvíme se na vytvoření balíčku s sebou.

R

6+1 aktivačních nahrávek a podpůrných instrukcí od tvých průvodců načtených z tvých Akášických záznamů

R

6+1 pravidelné konzultace v období úplňku

R

podpůrný kruh v období novolunní skrze zoom call

R

kolektivní zprávy pro každé energetické období 

Cena

24 000 Kč