Nadhled Akášických záznamů přinesený skrze mne

3 + měsíců pro vás a vaše téma, kterým aktuálně žijete

Tato nabídka dává prostor

…prozkoumat vaše téma do hloubky i velké šíře
…poskytuje dostatek prostoru pro čtení
a jeho ukotvení skrze vaši vlastní akci
…vytváří prostor pro společnou konverzaci
…dává možnost postupně vidět, kam až nás to pustí, 
jaké dveře se naskytnou k otevření
…pro dobrodružné prozkoumávání, 
pro postupné pokládání doplňujících otázek

Prozkoumejte téma, které vámi proudí
z většího nadhledu a různých úhlů pohledu.
Prožijte toto téma skrze své Akášické záznamy
a posuňte se tak na novou vědomou úroveň. 

Vaše Téma

Tématem může být cokoliv, co sami prozkoumáváte a cítíte potřebu podívat se hlouběji. Vždy jde o témata s vámi spojená a tedy z vašich Akášických záznamů načtená.

Moje vstupy do Akáši

Budu vás provázet a otevírat vám dveře do nových dimenzí tohoto tématu. Má čtení budou nejčastěji mluveným slovem pro předání nejen slovy přinesených informací, ale také energii celé nahrávky.

Vaše akce v realitě

Nejen poslech nahrávek je důležitý. Čtení přináší nejen informace k akceptaci, ale také vedení k vaší akci. Ta je důležitá, ta posouvá celý proces dál. Sdílení i toho, co čtení přináší a otevírají.

Moje podpora

Pro uvolnění se do celého procesu a vytvoření bezpečného prostoru po celou dobu. Jak pracovat s nahrávkami i integrací do reality. Skrze konzultace budeme prozkoumávat další možnosti, kam se vydat na základě toho, co se u vás děje. 

Průběh 3 měsíční spolupráce

Vstupní konzultace

Každá spolupráce začíná ukotvením vašeho záměru a sdílením všeho potřebného k danému tématu, které budeme společně prozkoumávat. Usadíme si pojmy i vstupní otázky. Poté se na celou spolupráci podívám do Akáši, co nás čeká a nemine. Jak se podpořit i ukotvit ve hmotě.

Komunikace v mezičase

Vzniklé záznamy i nahrávky budou na jednom místě pro vás přístupné. Pokud by bylo potřeba operativní komunikace, tak využijeme e-mail či WhatsApp. Hlavní komunikace se děje skrze konzultace, které jsou realizováni skrze zoom v délce do 2 hodin.

Pak už jedeme v taktu

Dodání čtení z Akáši

Týden po konzultaci přichází čtení na základě dohodnutých otázek a směru, kterým se vydáváme.

Integrace do reality​

Týden pro vaši integraci získaných informací. Zapracování aktivace do vašich všedních dní. Pozorování, kam se téma ve vás vyvíjí.

Konzultace

Týden, kdy se setkáváme via Zoom pro sdílení průběhu a usazení dalších otázek a výhledů pro následující prohlubující čtení.

Výstupní čtení

Na konci společné cesty přijde závěrečné čtení, kdy se ohlédneme s vašimi průvodci za proběhlou akcí. Přineseme podporu pro další práci s vašim tématem.

Dobrodružství čeká, stačí otevřít se neznámému.
Otočit svou pozornost novým nečekaným směrem.

Zaujala vás nabídka a máte otázky?

Potkejme se na nezávazném discovery callu.
Termín a čas si můžete vybrat níže. 
Kliknutím na datum se vám otevřou časové možnosti.
Kliknutím na vybraný čas už stačí jen skrze NEXT si daný čas zarezervovat.