Jsem obyčejná žena, která si dovoluje 
Tvořit to, co ji naplňuje
Využívat všechny svoje schopnosti
Žít svou vlastní esenci 

Dívám se do hloubky.
Dívám se komplexně.
Nezastavím se, dokud nejsem u konce. 

Vytvářím prostor nových možností.
Na základě opouštění starých nefunkčností.
A uvolnění se do toho nového, opravdového.

Přináším energii proměny.
Podpořenou informacemi.
Propojenou do komplexní tvorby.

MÉ HODNOTY

propisující se do veškeré mé tvorby

Základem mé práce je vědomí jakou energii přináším. V jakém aktuálním stavu se nacházím, jak fyzickém, tak mentálním i psychickém. Co mohu udělat proto, abych přinesla tu nejkvalitnější energii do naší spolupráce. Čistota mé energie je opřena mou akci v realitě. Rytmus mého časoprostoru si plánuji tak, abych měla prostor pro odpočinek a znovu načerpání sil mezi jednotlivými klienty či jinými aktivitami. Pravidelný fyzický pohyb podporuje mou energetickou čistotu. Ať už se jedná o procházky či dynamické cvičení.

Má neutralita je výchozím bodem do každé spolupráce, do každého čteni, setkání i tvorby doprovodných materiálů. Věnuji adekvátní čas tomu, abych nemísila mou realitu či energii jiného klienta do tvorby pro vás. Neutralita je základem pro klid a stabilitu. Neutralita je místem, kde se může odehrát cokoli. 

Jemnohmotná práce vyžaduje pozornost k tomu, kudu všudy informace proudí. Zda čistě skrze slova, či obrazy, vůně nebo skrze pohyby mého těla. To vše potřebuje být doručeno. Někdy v digitální podobě a někdy propsané a otištěné do reálné hmoty a tedy poštou zaslané. Každá nahrávka v sobě obsahuje mnohem více vrstev než jen vrstvu informační. Ta je pro nás jasná na první pohled, ale není ta nejnosnější 😉 V průběhu spolupráce si budete nacházet svoji vlastní cestu práce s doručenými zprávami.

Každá spolupráce je pro mne dobrodružstvím, kam společně nahlédneme, co rozkryjeme a které nové dveře otevřeme. Těším se na celou cestu i dílčí malé výpravy. Některá témata potřebují opakovaný vstup, jiné potřebují čas a vaši aktivitu v realitě. Po dobu naší společné cesty vnímám a načítám z Akášických záznamů, co je aktuálně potřeba a kam se nám otevírá nová cesta. Dobrodružství na nás čeká na každém kroku. Buďte zváni na tuto dobrodružnou cestu plnou humoru a posunu nahoru. 

Mé portfolio služeb je široké, ovšem klientská základna úzká a to z důvodu náročnosti na pozornost a čistotu mé energie pro každého klienta. Framework služby je maximálně přizpůsobený vašemu záměru a potřebám, které z toho vyplývají. Maximální zaměření mé životné energie a síly mé vůle pro váš růst a přinesení potřebných informací i energií. To jsem já, toto je má podstata. Jinak to neumím. Jinak mi to nedává smysl.

Mé tělo i duše se talentovaně zaměřuji na aktuálně nejefektivnější cestu řešení. Aneb naše pozornost nasměrovaná tam, kde vložená energie přinese největší proměnu. Někdy to znamená nasměrovat energii tam, kde to již známe. Jen potřebujeme prohloubit tu svou znalost o prožitek a uvolnění se do dalšího plynutí. Jindy je to o otočení naší pozornosti o 90°. Nebo také zastavení růstu a navrácení se k obnově pevných základů. To vychází z aktuálního dění, ve kterém se nacházíte. 

Vždy mě zajímá hloubka vaší energetické přirozenosti. Jak na úrovni těla, tak i duše. Přirozenost je energeticky nejstabilnější verzí nás samotných. Proto se společně vydáváme na cestu poznání a návratu domů. Jindy se vydáváme do prostoru minulých zkušeností a přenastavujeme tam věci do funkčních propojeností. Nebo vstupujeme do čistého, nového a tvořivého prostoru poznání. To, co právě teď potřebujete. Nezajímají mě obecné poučky či většinové fráze. Má pozornost směřuje k vám a vašim unikátním potřebám.

MÉ NÁSTROJE

přinášející komplexní pohled na vaši jedinečnost

Jemnohmotná energetická knihovna je nám všem k dispozici. Dva roky spolupráce s ní se mi ukazují jako maximálně podporující a efektivní nástroj pro tvorbu a provázení proměnou. 

Můj hlavní nástroj skrze který tvořím mé služby. Nástroj nadhledu a neomezeného poznání. Akášické záznamy jsou energetickým uložištěm, kam se ukládá všechna naše energie, ale také energie míst, věcí, zvířat apod. Můžeme si to představit jako nekonečnou knihovnu, do které můžeme vstoupit a čerpat z jejího nadhledu a aktivace. Čtení z této knihovny má svá pravidla. Informace, které zde čerpáme jsou jemnohmotné a prochází k nám skrze naše jasnosmysly. Má Akášická praxe opravdicky započala na jaře 2022.

Bachovy esence jsou jemnohmotní pomocníci, kteří působí na úrovni mentálních bloků. Skrze jejich užití se dostávají do krevního řečiště a tedy ke každé buňce v těle, kde působí. 

Ano, každá buňka je ovlivněna vašim mentálním stavem a proto potřebujeme působit na úrovni každé buňky. Tím, že jsou esence jemnohmotné, tiško prochází celým tělem a bez povšimnutí či nějakého vědomého odporu jsou ponechány svému osudu. 

Což je skvělé, neb tak mohou naplno rozbalit svou jemnou, ale velmi efektivní sílu v místech, kde je to potřeba. Působí intenzivně a dlouhodobě. Působí jemnohmotně, tedy výsledky ve hmotě jsou vidět v čase odloženě, o to jasně a nevratně.

Aktuálně s nimi pracuji v rámci dlouhodobých spoluprací, kde jsou vyžádané klientem a průvodci.

Dary duše jsou obrovské, rozsáhlé a netlačivé. Dary duše jsou zářivé. Duše si je nese po celou dobu své existence, ve všech našich životech jsou stejné. Ovšem v každém životě jsou v jiné míře rozbalené a projevené. V každé realitě dochází k jiným výzvám i jiným našim krokům, aby jsem je dokázali maximálně procítit a projevit. Kombinuji přístup systematický s čistým čtením z Akášických záznamů. 

Funkční nástroj pro vstup do zákoutí a propojeností našeho vnitřního světa. Aktivní práce na energetické úrovni, která potřebuje svůj adekvátní čas a prostor. Důležitý je také čas pro dosednutí proběhlé práce do reality. Jedná se o vedenou akci plnou obrazů, vjemů a prožitků. 

Funkční nástroj pro komplexní a detailní pohled na dary a talenty našeho těla a osobnosti. Na základě našeho data, času a místa narození získáváme naši energetickou mapu. Mapu definice a otevřenosti. Mapu, která nás dokáže dovést zpět do naší přirozenosti.

Human design nám přináší informaci a povzbuzení, že každý máme v sobě svojí vlastní vnitřní autoritu, na kterou se můžeme naladit. A díky následování svého vlastního vedení jít našim životem pevně a radostně. Human design nás také navrací k našemu tělu a vnímání jeho vedení.

Human design je praktický komplexní nástroj pro návrat do naší přirozenosti. Využívám jej v propojení s Akášickými záznamy pro přinesení aktuálně potřebných informací na základě vašeho aktuálního stavu. Propojení těchto dvou nástrojů přináší prožitek a vaše vlastní vedení. 

Mým cílem je používat Human design jinovou, tvořivou a prožitkovou cestou. Aby nedocházelo pouze k víření myšlenek a syslení informací. Human design přináší esenční jazyk, který dosedá do velkých hloubek v nás.

Studium Human designu mě uchvátilo v roce 2020, kdy jsem společně se studiem nastoupila na cestu svého vlastního experimentu.

V roce 2023 ke mě začala pomalu polehoučku přicházet. Přináší aktivaci na Zemi. Přichází pro harmonizaci a zároveň rozšíření všednosti o další rozměry. Ladí nás na naši frekvenci. Pozvedá nás i naše služby a tvoření do nadpozemských dimenzí. Posvátná geometrie je projevením naší jedinečnosti na základě vyobrazení zákonů a závislostí. Tato tvorba je velmi individuální, slovy těžko popsatelná. Na mém webu viditelná.

Práce s posvátnou geometrií probíhá skrze Akášické záznamy a tak vždy s každým symbolem, znakem či větší kompozicí přicházejí také informace, jak s danou geometrií pracovat. Ať už v zobrazení skrze barvy, ale také skrze její aktivní zařazení do naší osobní praxe. Posvátná geometrie přináší frekvence, které nás ladí, scelují a rozvibrovávají do naší osobní harmonické vibrace. Často bývá doplněna určitými tóny, či slovy, které otevírají další vrstvy nás samotných.

Posvátnou geometrii přináším pro sladění nás a našich služeb, aby vše bylo v silné harmonii a možnosti snadné manifestace. 

MÁ PŘIROZENOST,
se kterou se setkáte

Previous slide
Next slide

Můj Human design

Má duše si vybrala tělo, které ji maximálně podporuje v rozbalování a rozvoji darů duše. Jsem manifestující generátorka se sakrální autoritou a profilem 2/4.

Prozkoumávám, která pravidla jsou stále funkční a která jsou již přežitá. Prostřednictvím svého projevu a tvorby bourám staré, nefunkční pravidla a vytvářím nová. Ta talentovaným způsobem sdílím se svou sítí spřízněných duší. 

V reakci, aneb když můj sakrál řekne ano, pak mám životní sílu přinést proměnu a posílení nejen pro sebe, ale i druhé. Skrze sdílení zkušeností, ale i nápadů a ideí stimuluji druhé k jejich vlastnímu zkoumání. Inspiruji je k vlastnímu procesu abstrakce. Mám schopnost vidět a sdílet, kde je co potřeba opravit a posunout do nového funkčního stavu. S nadšením sdílím hloubku talentovaných řešení.  Instinktivně využívám svou vůli pro podporu a materiální zajištění mého kmene.  Aneb mý klienti se skrze spolupráci stávají součástí mého kmene, jinak má energie neumí fungovat.

Skrze otevřený solar plexus vnímám a jsem citlivá na krize, emoce, vztahy a emoční nervozitu. Otevřené G centrum mi pomáhá vnímat opravdovost identity druhých. Má otevřená hlava přijímá inspiraci ze širokých vrstev, až jsem sama někdy překvapená, co mě inspiruje. 

Samozřejmě i já prožívám stále prožívám témata nepravého já, jako je frustrace či přehlcenost informací, které mě odvádí od mé práce a tedy zbytečně vyčerpává mou energii. Víc osobního sdílení najdete v třetí sérii našeho podcastu Brána do světa Human designu

Dary mé duše

Manifestace je duhová a proměnlivá. Prochází fází akce a odpočinku. Přináší nadšení pro život. Inspiraci, nadhled a lehkost pro tvorbu ve hmotě. Potřebuje záměr pro dojití k výsledku. Přináší tah projít celým procesem k výsledku, po kterém toužíme. Přináší tak umění dokončovat jeden proces a mít tak možnost opět otevřít nový tvůrčí proces. Aby nedocházelo k vyčerpávání zdrojů, ale ke kvalitní tvorbě toho, po čem toužíme. 

Síla je na vzestupu, á la znovuzrození Fénixe. Má síla má různé aspekty: tvořivá, vůdčí a destrukční. Síla je osvobozující, budující a zároveň ničivá tam, kde je potřeba uklidit. Uklidit jen to, co překáží. Vůdčí aspekt je zde pro ty, kteří nemají svůj zdroj síly. Přináší tak druhým energii síly k jejich vlastnímu posunu. 

Láska třpytivý poprašek, který se dotýká všeho. Přináší měkkost a jemnost. Umění nehodnotit a jednat v čistotě. Hluboké a bezpodmínečné přijetí. Přináší harmonickou krásu do života.

Jsem vnímavá. Citlivá. Mám nadhled a porozumění. Jsem schopná vytáhnout podstatu. Skrze mne přicházejí řešení. Přináším lehkost řešení, tam kde je sebeláska. Jsem férová a vím, co má energie dokáže. Pracuji v poli, kde je ochota a připravenost ke změně. Mám ráda koncepční věci, širší perspektivu. Mám velký nadhled. Zvyšuju pole energetické pole nadhledu a vědomí souvislostí. Vidím dál do větší hloubky a souvislostí než, co je na první pohled viditelné. Někdy je potřeba čas pro dané sdílení. Otevírám nové roviny tématu a pochopení. Přináším komplexnější a efektivnější řešení. Nesu v sobě klid a originalitu, ale také i smysl pro humor. Manifestace srozumitelným způsobem. Zprostředkování inspirace.

Tak šel čas aneb důležité momenty v mém životě

Mé záliby