Společná práce skze Akášické záznamy

Asistovaný vstup s mou posilující a dveře otevírající energií
 při dobrodružné cestě vašimi záznamy.

Tato nabídka dává prostor pro ty, kteří 

…chtějí oživit své životy skrze přímou interakci s vlastními průvodci
…chtějí nové podněty pro své životy
…mají pevné kořeny v Matce Zemi, aby mohli bezpečně
 vystoupat k nám nahoru (říkají průvodci Akáši)
…mají chuť prozkoumávat své témata do hlubin
 i velké komplexnosti a návazností
…chtějí si sáhnout pro energii aktivace pro další pozemské akce
…chtějí postupovat dále ve svém životě
 v lehkosti a radosti s nadhledem i jistotou podpory

Vstupte do prostoru plného nadhledu a podpory.

Prostoru, kde můžete prozkoumat své otázky, nápady a výhledy na příští dny.

Vykoupat se v energii nadhledu a přijetí,
láskyplném objetí. 

Vaše Téma

Tématem může být cokoliv, co sami prozkoumáváte a cítíte potřebu podívat se hlouběji, poznat své možnosti a uvolnit své sevření, díky prožitku nadhledu a podpory. Tato má služba je čistě věnovaná vám a je tedy napřímo spojená s vašimi Akášickými záznamy. Není zde prostor a ani má ochota pro vstup do cizích AZ. Každý společný vstup otevírá novou možnost pro záměr i sadu otázek. Ten budu potřebovat 3 dny předem, abych si mohla udělat vlastní přípravu. 

Naše role při společném vstupu

Vstupujeme oba do vašich Akášických záznamů, každý ovšem budeme mít jinou roli, jinou trajektorii. Má role je držet prostor, otevírat dveře a posouvat proces posilujícím a odlehčujícím směrem. Vy přicházíte se záměrem a necháváte se vést svými průvodci i mnou. S vámi budou vaši průvodci komunikovat různými jasnosmysly, proto je tak důležitá vaše neutralita, uvolnění a nepředpojatost toho, co se zde má objevit. 

Příprava před společným vstupem

Při této službě je kladen důraz na vaši osobní přípravu vstoupení do prostoru neutrality a čistoty ještě před společným setkáním. Tato příprava může zabrat cokoliv mezi 45-120 minutami. Na úvodní konzultaci probereme vaše dosavadní techniky případně přidáme další, vhodné pro tuto naši spolupráci. Kvalita vaší neutrality a ukotvení se ve vašem hmotném těle určuje kvality a rozsáhlost samotného čtení. Nedoporučuji společný vstup po hádce, emočním vypětí či neschopnost zklidnit vaše tělo, či rozpustit vnitřní stress.

Společné vstoupení

2 hodinový časoprostor bude mít 3 fáze. První fáze je společné naladění se. druhá fáze je společný vstup do vaší Akáši. Budeme zde společně a tak můžete společně komunikovat. Společně prozkoumávat a sdílet. Nové otázky pokládat. Čerpat energii podpory, aktivace i nadhledu, ale také objevení skrytých pokladů. Vše, co s vašim záměrem ladí. Třetí, poslední fáze společného vstupu je uzavření Akáši a ponechání dosednutí aktuálního prožitku do hmotného těla a společné sdílení.

Záznam společné akce

Energie nadhledu a aktivace je rovnou implementována do těla. Informace v podobě vzpomínky, zůstanou aktivní 24 hodin po vstupu. Nejsilnější jsou ihned po ukončení vstupu, s přibývajícím časem blednou. Doporučujeme mít papír a tužku u sebe, kdyby bylo potřeba v průběhu nebo ihned po skončení vstupu udělat si zápis v čistotě prožitku, bez zásahu mysli a vnitřních kritiků. Bude pořízena obrazová nahrávka, kdyby bylo potřeba vrátit se k pohybu, slovu,… možno si sáhnout pro určitou informaci, která se k vám znovu ohlásí.

Vaše akce v realitě

Společný vstup se rovnou otiskuje do vaší energie. I tak zde budou procházet další aktivace a aplikace vhodné do vaší hmotné reality. Proto doporučuji počítat, že tato služba bude ve vás doznívat v následujících týdnech. Přinese vám aktivaci a techniky, se kterými dále pracovat, váš záměr do reality propisovat. Vaší akcí, která potvrzuje a ukotvuje práci ve vaší Akáši. 

Průběh měsíční spolupráce

Vstupní konzultace

Každá spolupráce začíná ukotvením vašeho záměru a sdílením všeho potřebného k naší společné cestě. Usadíme si den v týdnu, kdy se budeme setkávat. Projdeme vhodnou přípravu před samotnými setkáními, která je nedílnou a velmi důležitou součástí této spolupráce. Která je plně ve vaší režii a zodpovědnosti.

Příprava na společný vstup

Čas před samotným společným vstupem, který je plně ve vašich rukou. Být sám se sebou v kontaktu. Skrze pohyb, skrze dech a uzemnění. Skrze uklidnění myšlenkového toku a víření.
Sada technik pro zklidněni a najití osobní neutrality a otevřeného prostoru čistoty pro přijímání jemnosmyslových informací.

Pak už jedeme v taktu

Společné čtení z Akáši

Po dobu 4 týdnu se budeme pravidelně v konkrétní den a hodinu setkávat, společně vstupovat do vašich Akášických záznamů. Časoprostor k tomuto určený je v délce 2 hodin a obsahuje: úvodní naladění se na váš záměr, vaše jasnosmysly a

Komunikace v mezičase

Je možná skrze e-mail či WhatsApp. Ovšem mnohem důležitější je pro mě zůstávání v tichosti a vaší vnitřní práci. 3 dny před dalším společným vstupem poprosím o zaslání záměru a případných otázek, kam se vydáme na našem dalším setkání.

Integrace do reality​

Probíhá v mezičase a pokračuje také po skončení našeho společného měsíce.
Důležitá část, se kterou je potřeba počítat, že tato spolupráce přinese množství energie a aktivace pro vlastní práci napříč dalšími dny, týdny i měsíci.

Vyzvednutí skryté energie a informací pro pozvednutí i oživení hmotné reality.

Zaujala vás nabídka a máte otázky?

Potkejme se na nezávazném discovery callu.
Termín a čas si můžete vybrat níže. 
Kliknutím na datum se vám otevřou časové možnosti.
Kliknutím na vybraný čas už stačí jen skrze NEXT si daný čas zarezervovat.