Dary duše a jak je rozvíjet

Duše má své kvality, které si nese napříč životy.
Rozvinutí darů v těle se děje skrze naše jemné plynutí.
Skrze naladění se na naše tělo jeho schopnost být podporujícím prostředím pro naši duši.

Dary duše v sobě nesou harmonii, jemnost a celistvost.

Tato nabídka je zde pro ty, kteří

…jsou připraveni opustit obecné poučky
a naladit se na svoji vlastní esenci
…jsou ve spojení se svým tělem, které v sebelásce přijímají
…vnímají své tělo jako partnera na cestě aktuálním životem
…chtějí svou lásku a něhu k sobě prohloubit
…svou jemnost a opravdovou sílu projevit
…stojí pevně nohama na Zemi a dokáží prožívat celou škálu života
…již svou oběť poznali a svou moc si od ní zpět k sobě vzali
…mají vědomí, že jejich činy a rozhodnutí jejich život roztáčí
…bod neutrality v sobě znají, z něj do života vycházejí

Dary duše jsou obrovské, rozsáhlé a netlačivé. Dary duše jsou zářivé.

Tělo je tu pro kontakt s vnějším světem,
abychom mohli cítit, vnímat, chutnat, vidět i vědět.

Vaše otevřenost

Dary duše je téma jemnohmotné ve hmotném světě. Pro adekvátní zhodnocení této služby potřebujeme vaši otevřenost k přinesení jemnohmotných informací. Stejně tak propojení s vašim fyzickým tělem. Toto propojení určuje schopnost rozvinutí darů vaší duše. 

Akášické záznamy

Prostor vašich Akášických záznamů je to místo, kam pro všechny informace zavítám. Prostor, kam se všechny vaše energie zapisuje a ukládá. Místo, kde se setkávám s vašimi průvodci a nechávám se vést tou cestou, která je pro vás aktuálně nejlepší.

Chuť jít do akce

Nedílná součást této spolupráce. Konat kroky ve hmotné realitě. Poslouchat nahrávky a aplikovat rady vašich průvodců. Rozvíjet získané informace o prožitek ve své realitě. 

Má podpora v procesu

Má energie posilující proměny  vás podporuje v průchodu do vaši větší hloubky, otevření se vaší jemnosti a přitom síly. 

3 měsíční proces rozzáření darů vaší duše

Vstupní konzultace

slouží ke sdílení vašeho dosavadního vlastního zkoumání a prožívání vašich darů. Slouží k ukotvení záměru, kterým směrem naše energie popluje. Kam nás vítr Akašických záznamu zavane. Je zde pro společné rituální vstoupení do prostoru poznání a rozvinutí darů vaší duše.

Komunikace v mezičase

Vzniklé záznamy i nahrávky budou na jednom místě pro vás přístupné. Pokud by bylo potřeba operativní komunikace, tak využijeme e-mail či WhatsApp. Hlavní komunikace se děje skrze konzultace, které jsou realizováni skrze zoom v délce do 2 hodin.

Dary duše
skrze čtení z Akáše

postupně budou přicházet informace o vašich darech duše. Jako první načtu celek a pak se budeme postupně propadat do hloubky jednotlivých darů. Součástí je jak klasifikace, tak freestyle vašich průvodců a praktické informace pro aplikace do reálného života. Také je zde informace nakolik jsou rozvinuté. V případě, že již své dary duše znáte, půjdeme rovnou do hloubky vč. integrace negativní polarity.

Konzultace

Následující týden po dodání první sady informací a energie aktivace přenesené z vašich Akášických záznamů, se ponoříme energetické podpory dosednutí a rozvinutí získaných informací. Nejen skrze sdílení a slova, ale také práci s tělem na energetické úrovni.

Integrace v realitě

Třetí týden je věnovaný vám a vašemu vlastnímu zkoumání, prožívání a integraci získané aktivace do vaší hmotné reality. Důležitý bod pro ukotvení aktuálních poznatků a vytvoření tak prostoru pro další hloubku.

tato služba má variantu 

Základní seznámení s Dary duše

tak i variantu 

Prohlubující práce s Dary duše

Dovolte si prožívat vaši opravdovou plnost a velikost.

Zaujala vás nabídka a máte otázky?

Potkejme se na nezávazném discovery callu.
Termín a čas si můžete vybrat níže. 
Kliknutím na datum se vám otevřou časové možnosti.
Kliknutím na vybraný čas už stačí jen skrze NEXT si daný čas zarezervovat.