Půlroční fičák

Individuální výprava za vlastním energetickým nastavením.
Za celkovým oživením a naladěním se na svou energetickou jedinečnost.
Human design experiment ve spolupráci s vašimi Akášickými průvodci.

Ponořte se do své energetické transformace.

Tato nabídka vytváří prostor pro

…vaše dlouhodobé uvolnění limitů a posílení energetické stability.
…obnovení fungování vašeho energetického celku.
…odložení podmíněností, které vytvářejí nefunkční závislosti.
…oproštění se od závislostí na vnějších autoritách a následování obecných pro vás nefunkčních pravidel.
…prožitek vaší energetické stability
…nastartování pozorovací schopnosti pro váš vnitřní svět i co se děje v tom vnějším světě
…prozkoumání hranic kam už znovu nevstupovat a kam naopak se probojovat
…radost z objevování vlastní komplexní jedinečnosti a energetické odlišnosti od ostatních

 

Human design svou hloubku odhalí, 
tomu, kdo má chuť a odhodlání,
klesnout do své opravdové podstaty.
Oprášit své energetické poklady.

Váš prožitek sebe sama

Hloubka informací propsaných do vašeho fyzického těla, které bude očištěno a oživeno od nánosu starých podmíněností. Tato dlouhá cesta nabízí postupné zkoumání vašeho energetického nastavení na úrovni center, drah, bran i linek či proměnných. To vše v dvoutaktu s energií nadhledu a aktivace z vaší Akáše. Podpora pro váš vlastní každodenní experiment.

Human design

Odkrývá nové souvislosti, závislosti i energetické poklady ve vašem těle uložené či pod rouškou nefunkčních návyků skryté. 
Postupně projdeme vaší mapou a její komplexností. Postupně odhalíme aktuální fungování jednotlivých energetických částí 
a skrze vaši vlastní práci i praxi bude docházet k postupnému propojování do jednoho ladně hrajícího celku.

Témata, která dopodrobna prozkoumáme

Vedení Akášických průvodců

Vaši průvodci vedou naše kroky.
Nač se zaměřit a kam se podívat,
i co pro tentokrát vynechat.
Není možné stihnout vše,
není možné zahltit tě. 

Získáte

Knihu vlastního Human designu. 
Nahrávky esenčního Rave I-ťingu.
9+ hodin nahrávek vedení vašich průvodců.
Šestiměsíční podporu vašeho experimentu.
Otištěnou mapu do přírodního materiálu.

Přižitek své přirozenosti na hluboké úrovni

Vstupní konzultace

Základní vstupní bod pro odraz do kvalitní dlouhodobé spolupráce. Váš záměr povede naše kroky. Vaši průvodci budou určovat směr, kam se vydat. Váš Human design bude určovat, co kde je potřeba udělat. 2 hodiny věnované aktuálnímu prožívání i přání, co si ve svém životě přejete zhmotnit, otevření dveří tomu, co je možné všechno prožít.

Komunikace v mezičase

Hlavní místem pro sdílení a hluboké noření se do vašich energetických zákoutí jsou konzultace via Zoom. V případě potřeby krátkého či akutního sdílení popřípadě dotazu jsem na e-mailu či WhatsAppu.

Pak už jedeme v taktu

Konzultace

Dvě hodiny jednou za dva týdny via Zoom. Intenzivní zaměření pozornosti pro otevření tématu energetických souvislostí z pohledu Human designu. Usazujeme informací a obrazů získaných skrze čtení z Akášických záznamů.

Dodání čtení z Akáši

Týden, kdy přichází čtení na základě navržené cesty prohloubení seznámení a oživení jednotlivých částí pro dosednutí do své celistvosti. Sada obsahuje 4-10 menších čtení zaměřených na dané téma, centrum, dráhu, bránu.

Integrace do reality​

Je součástí vaší každodenní praxe. Postupně se vám bude nabalovat otevírat možnost, kde co a kdy zařazovat. Jaké informace integrovat. Přenesených informací bude dostatek na další cca rok vaší vlastní práce.

Výstupní konzultace a závěrečné čtení

Na konci společné cesty se společně ohlédneme. Usadíme získané informace do celistvé skládačky a propojíme je s prožitky z vašeho šestiměsíčního experimentu. Zodpovíme otázky, které vyvstanou. Na úplný závěr vás vaši průvodci pozdraví a podporu dalších dní připraví.

Oživení dávno zapomenutých míst, odhození zátěží a probuzení přirozené tvořivosti.

Zaujala vás nabídka a máte otázky?

Potkejme se na nezávazném discovery callu.
Termín a čas si můžete vybrat níže. 
Kliknutím na datum se vám otevřou časové možnosti.
Kliknutím na vybraný čas už stačí jen skrze NEXT si daný čas zarezervovat.