Roční královská cesta

Individuální roční cesta pro osobu ve vedoucí pozici.
Cesta protkaná osobním Human designem
 i aplikací Human designu do vámi vedeného kolektivu. 
Královská cesta za energetickým posílením a maximálním využitím
vašich darů a talentů na kolektivní úrovni.

Buďte opravdovým leaderem pro váš pracovní tým.
Probuďte svůj pracovní tým do dlouhodobě udržitelného tvořivého růstu.

Tato nabídka vytváří prostor pro

…očistu a sil obnovení, pro posílení na energetické úrovni.
…osoby ve vedení, které se hluboké práce nebojí.
…sebe-posílení i posílení vašeho týmu.
…otevření se dlouhodobě udržitelnému vedení, reflektující přirozené dary kolegů i neustále se proměňující vnější prostředí.
…pružnost a zároveň vnitřní stabilitu. 
…komplexní pohled na realitu pohledem Human designu podpořenou nadhledem Akášických záznamů.

Human design je komplexní nástroj pro pohled na vaše niterné nastavení. Na vaše dary a talenty, stejně tak na vaše místa zmatku a vyčerpání.

Pro snadnost a jasnost přinesených informací
povedou celou naši spolupráci vaši průvodci Akášických záznamů.

První půlrok čisté sebepoznání

Čistá osobní praxe a práce na uvolnění so své energetické velikosti a síly. Zbavování se podmíněností a limitů marnící vaši realitu. Zanoření se do hlubin energetických souvislostí a propuštění berliček, které jen smůlu nosí. Je to cesta intenzivní, možná místy náročná. Záleží na dosavadním běhu vašich dní, kvalita praxi i rozhodnutí. 

Druhý půlrok obohacen
o poznatky pro vedení týmu

Pomalu se naše pozornost také otáčí směrem k vašemu týmu a jak s nimi nejefektivněji pracovat a využívat jejich opravdový potenciál. Human design pro aplikaci do vaší pracovní interakce s kolegy či podřízenými. 
Pro tuto část budeme potřebovat znát jejich mapy, abychom pracovali s reálnými daty.

Témata, která společně prozkoumáme

Vaše akce v realitě

Královská cesta vás vede do hluboké vnitřní práce na téměř každodenní bázi. Na základě vaší strategie a autority, budete vybírat ty aktivity, které v daném dni zařadit a které ten den vynechat. Kam svou pozornost zaměřit. Kterému tématu svou energii svěřit. Akce v tichosti, otevírá další možnosti.

Moje podpora
a podpora vašich průvodců

Královská cesta je na vám na míru ušitá, tak aby vás maximálně podpořila a reflektovala aktuální potřeby. Je efektivně navrhnutá pro vaše fungování, pro kvalitní upgrade vaší reality. Respektuje vaše rytmy i je doplňuje o nové podněty, jak oživit své dny. Má energie posílení a proměny, je k dispozici pro jakékoliv změny.

Královská cesta do vaší energetické velikosti.

Vstupní konzultace

Společný den pro vzájemné poznání a přiblížení dosavadní cesty i aktuálního fungování. Orientace ve stávajícím stavu ve vztahu k vašemu kolektivu. Detail i komplexní pohled na vaše prostředí z hlediska přínosu a stresových faktorů. Sladění pojmů a komunikačních toků.

Velmi individuální plán

Vznikne na základě naší konzultace a konzultace s vašimi průvodci. Bude zahrnovat jak teorii Human designu, tak vedení vašich Akášických průvodců. Potřebná bude také vaše akceschopnost aplikace získaných informací a prožitků do své každodenní praxe. Hloubka a komplexnost jsou dvě slova, která nás budou na této cestě provázet.

Cena od 30.000 Kč za měsíc

Uvolněte se do svého přirozeného vůdcovství z vaší energetické přirozenosti proudící.

Zaujala vás nabídka a máte otázky?

Potkejme se na nezávazném discovery callu.
Termín a čas si můžete vybrat níže. 
Kliknutím na datum se vám otevřou časové možnosti.
Kliknutím na vybraný čas už stačí jen skrze NEXT si daný čas zarezervovat.