Rodinná pohoda respektující pro vás unikátní pravidla

Rodinná pohoda přináší transformaci vašeho společného časoprostoru.
Vytváří prostor bezpečí pro váš růst i odstranění nefunkčních věcí.
Je zde pro zkvalitnění vašeho společného spolubytí.

Přináší prostor pro uvidění a podporu jedinečnosti každého člena.

Tato nabídka vytváří prostor pro

…pochopení souvislostí a energetických třaskavostí.
…uvidění a podporu jedinečnosti každého člena rodiny.
…možnosti pochopení odlišnosti na energetické úrovni. 
…nadhled a ukotvení ve věcech, které cítíte, že jsou ve vašem společenství jinak, ale namete důkaz, že je to doopravdy tak.
… vytvoření prostředí podporující otevření se vaší vlastní energetické jedinečnosti a velikosti.
…zhmotnění bezpečného přístavu, kde každý může projevit svou podstatu. Bez soužení, bez nálepkování, v přijetí odlišností a podpoře prozkoumávání svého vlastní vedení, vedení své vlastní autority.

Human design je komplexní nástroj pro pohled na vaše niterné nastavení. Na vaše dary a talenty, stejně tak na vaše místa zmatku a vyčerpání.

Pro snadnost a jasnost přinesených informací
povedou celou naši spolupráci vaši průvodci Akášických záznamů.

Spolupráci je vhodné zařadit do všedních dní, které nejsou nacpané neustálým shonem a řešením. Potřebujete časoprostor, který je otevřený, přijímající a je v něm možnost pro vstřebání nejen informací, ale také energetického nadhledu a aktivace k proměně vašeho běžného chodu.

Human design

Přináší nové poznatky i možnost uvolnění v místech, která vám neslouží. Nový pohled na vaše fungování přináší, nejen v době rozhodování. Ale také v interakci s vnějším světem. Mapa zobrazuje vaše dary a talenty, stejně tak tok energie. Každý člena vašeho společenství získá svou mapu a základní energetické informace v psané podobě. Vaši průvodci mě povedou směrem, který je pro vás aktuálně nejpřínosnější.

Akášické záznamy

Čtení z Akášických záznamů dětí do 4 let probíhá skrze Akášu matky. V letech mezi 5 a 12 rokem doporučuji čtení skrze Akášu matky, ale je zde prostor pro rozhovor s dítětem a ponechání rozhodnutí na jeho straně. Od 12 let je již nutné, aby udělalo toto rozhodnutí samo a mělo možnost s nahrávkami pracovat samostatně. Zde velmi záleží na ukotvení v jeho/jejím vlastním těle a na spojení s Matkou Zemí.

Témata, kterých se pravděpodobně dotkneme

Vaše akce v realitě

Přichází nová etapa vašeho společného života. Rodinná pohoda přináší informace, které potřebuji být ověřeny v realitě. Které potřebují být skrze vaši strategii a autoritu uchopeny a začleněny do vašeho chodu života. Skrze pozorování a propojování informací s prožitky, které vám vaše tělo přináší.

Moje podpora

Mým cílem je dodat vám komplexní pohled na vaši rodinnou pohodu. Bez souzení a hodnocení. Podpořit vás žít život v souladu se sebou i svým okolím. Tak, abyste mohli plně respektovat vaše potřeby a následovat váš vnitřní hlas pravdy. Abyste dokázali poznat, kde je potřeba ubrat z vašich požadavků a kde přidat podpory.

Vyladění společného spolubytí

Vstupní konzultace

Každá spolupráce začíná ukotvením vašeho záměru pro vaši Rodinnou pohodu. První hodina bude věnována vašemu sídlení. Budou mě zajímat body, které jsou pro vás zajímavé, náročné nebo jinak třaskavé. Druhá hodina bude věnována vstupním informacím o energetickém nastavení každého člena rodiny a z toho vyplývající kroky do reality. Budeme se držet primárně typu, strategii a autoritě.

Komunikace v mezičase

Vzniklé záznamy, dokumenty i nahrávky budou na jednom místě pro vás přístupné. Pokud by bylo potřeba operativní komunikace, tak využijeme e-mail či WhatsApp. Možno sdílet aktuální prožitky a uvědomění. Hlavní komunikace se děje skrze konzultace, které jsou realizováni skrze zoom v délce do 2 hodin.

Pak už jedeme v taktu

Dodání materiálů
vč. čtení z Akáši

Každý týden k vám dorazí sada materiálů. V první polovině bude každý týden věnován jednomu členu rodiny. Ten dostane svoji mapu a základní informace jeho energetického nastavení doplněné o nahrávku z Akáši. V druhé polovině budou přicházet nahrávky a informaci k vaší vzájemné interakci = všichni společně, partneři, rodič-dítě, sourozenci.

Středová konzultace

V sedmém týdnu místo dodání nahrávek se setkáváme via Zoom pro usazení pojmů, dojmů a prožitků. Probereme mechaniku vašich interakcí a také možností dalšího experimentu s již dodanými informacemi. Zodpovíme všechny otázky a rozkryjeme další souvislosti vašich rozdílností či podobností. Dohodneme se na pořadí další sady nahrávek.

Aplikace do reality

Cílem rodinné pohody není vás zahltit nepotřebnými informacemi. Cílem je dodat vám nadhled a aktivaci k proměně i odlehčení vašeho spolužití. To se bude dít skrze vaši vlastní praxi. Naladění se na svou vnitřní autoritu, respektování autority druhých i jejich vlastního plynutí. Skrze pozornost v průběhu vašich dní k tématům, která budou napříč rodinné pohody aktivní.

Výstupní konzultace

Na konci společné cesty se společně ohlédneme. Usadíme získané informace do celistvé skládačky a propojíme je s prožitky z vašeho tříměsíčního experimentu. Zodpovíme otázky, které je objeví.

Rodinná pohoda otevírá nová témata, která chtějí čas a pozorovaní.
Ale také akci a prostor k prožívání získaných informací skrze svůj vlastní experiment.

Zaujala vás nabídka a máte otázky?

Potkejme se na nezávazném discovery callu.
Termín a čas si můžete vybrat níže. 
Kliknutím na datum se vám otevřou časové možnosti.
Kliknutím na vybraný čas už stačí jen skrze NEXT si daný čas zarezervovat.