Základní seznámení s vašim energetickým nastavením

Naše těla prvním nádechem získávají určité jedinečné energetické nastavení.
To je pro náš a naše těla neměnné. To je naše energetická přirozenost.
Máme svou vlastní strategii a vnitřní autoritu, náš vnitřní hlas pravdy.
Odtud vyvěrá náš klid, úspěch, uspokojení či radostné překvapení.

Nalaďte se na svou vlastní přirozenost.

Tato nabídka vytváří prostor pro

…zastavení a pootočení pozornosti směrem k vaší přirozenosti.
…ukotvení se ve své vlastní jedinečnosti.
…prozkoumání vašeho vlastního směru, který vám lehkost
a radost přináší.
…seznámení se a prohloubení vztahu se svou vnitřní autoritou.
…zastavení a pohlédnutí pod povrch.
…přinesení pochopení a vyjasnění minulých situací i prožitků.
…nový prožitek vašeho těla a jistoty, kterou vám poskytuje.
…otočení pozornosti směrem funkčním,
který vás novým návykům naučí. 

Human design je komplexní nástroj pro pohled na vaše niterné nastavení. Na vaše dary a talenty, stejně tak na vaše místa zmatku a vyčerpání.

Pro snadnost a jasnost přinesených informací
povedou celou naši spolupráci vaši průvodci Akášických záznamů.

Váš prožitek sebe sama

Tato spolupráce vás navrací na cestu prožívání vlastní vnitřní autority a svého unikátního nastavení, vaší jedinečné esence. Otevírá se nová etapa založená na vnímání vašeho těla v komplexnosti a celistvosti. Pro smysluplné započetí spolupráce potřebuje být váš vztah k vašemu tělu někde mezi neutralitou – pozitivním vztahem – vědomým prožíváním.

Human design

Přináší nové poznatky i možnost uvolnění v místech, která vám neslouží. Nový pohled na vaše fungování přináší, nejen v době rozhodování. Ale také v interakci s vnějším světem. Mapa zobrazuje vaše dary a talenty, stejně tak tok energie. Mapa je opěrný bod, který budeme skrze naši spolupráci využívat. Postupně také bude vznikat vaše osobní kniha poznání Human designu.

Témata, kterých se pravděpodobně dotkneme

Vaše akce v realitě

Přichází nová etapa vašeho života. Pro otočení směru vašeho života, je potřebná vaše aktivita. Nové informace vstřebat a v realitě otestovat. Experimentovat s nimi i objevovat, jaká zákoutí vás samých vám rozkrývají. Nová témata se tak na povrch dostávají. 

Moje podpora

Přichází ze dvou směrů. Ze směru vaší vlastní Akáši a tedy vašich průvodců. Kam se podívat a co teď právě vynechat. DŮLEŽITÉ!
Druhým směrem je má osobní zkušenost a studium Human designu. Společně tak usadíme pevné základy vašeho energetického nastavení.

Seznámení se svou přirozeností na energetické úrovni

Vstupní konzultace

Každá spolupráce začíná ukotvením vašeho záměru a sdílením všeho potřebného k danému tématu, které budeme společně prozkoumávat. Usadíme si pojmy i vstupní otázky. Poté se na celou spolupráci podívám do Akáši, co nás čeká a nemine. Jak se podpořit i ukotvit ve hmotě.

Komunikace v mezičase

Vzniklé záznamy i nahrávky budou na jednom místě pro vás přístupné. Pokud by bylo potřeba operativní komunikace, tak využijeme e-mail či WhatsApp. Hlavní komunikace se děje skrze konzultace, které jsou realizováni skrze zoom v délce do 2 hodin.

Pak už jedeme v taktu

Dodání čtení z Akáši

Týden, kdy přichází čtení na základě navržené cesty seznámení s vašim energetickým nastavením skrze vaše průvodce. Informace, které je potřeba aplikovat do praxe. Přenesená aktivace naladění se na vlastní vibrace.

Konzultace

Týden, kdy se setkáváme via Zoom pro usazení pojmů, mechaniky interakcí a také možností k experimentu. Zodpovíme všechny otázky i rozkryjeme další souvislosti, vaší procházky vlastní mapou.

Integrace do reality​

Týden pro vaši integraci získaných informací. Opětovné poslechy pro energetické naladění do vlastní přirozenosti. Práce s tělem a pozorování vlastního prožívání i interakce se světem.

Výstupní konzultace a závěrečné čtení

Na konci společné cesty se společně ohlédneme. Usadíme získané informace do celistvé skládačky a propojíme je s prožitky z vašeho tříměsíčního experimentu. Zodpovíme otázky, které je objeví. Na úplný závěr vás vaši průvodci pozdraví a podporu dalších dní přirpaví.

Vedení průvodců i vaše akce, aby vše dosedlo hladce.

Zaujala vás nabídka a máte otázky?

Potkejme se na nezávazném discovery callu.
Termín a čas si můžete vybrat níže. 
Kliknutím na datum se vám otevřou časové možnosti.
Kliknutím na vybraný čas už stačí jen skrze NEXT si daný čas zarezervovat.