Dary duše

žij svou energetickou podstatu

Dary duše v sobě nesou

harmonii, jemnost a celistvost.

Každý je máme, jen ne vždy využíváme jejich plnou kapacitu. Touto službou se Ti otevírá možnost poznat a začít prožívat svoje dary duše, případně prohloubit a otevřít nový level znalosti svých darů duše a to skrze prožitek a energetickou práci na sobě.

Poznání a rozzáření darů duše je cesta ke tvé opravdovosti, která přináší úlevu a stabilizující proměnu tebe i tvého životního prostředí.

Dovol si prožívat svou opravdovou plnost a velikost. 

Duše a její dary se v průběhu inkarnací nemění. Mění se jejich projevení a využití v daném životě. Duše a její dary vstupují do těla prvním nádechem a pak se postupně rozbalují a hledají cestu, jak fungovat v tomto životě v celistvosti a jednotě. Toto je přirozený a postupný proces, který se děje.

Tělo je tu pro kontakt s vnějším světem, abychom mohli cítit, vnímat, chutnat, vidět i vědět. Duše se postupně rozbaluje do každé naší buňky. Nejprve v nás probíhá proces rozzáření našich darů. Je to proces niterný a skrze prožitek v těle probíhající.

 

Tělo a duše mají mezi sebou vztah.

Tělo a duše jeden celek jsou.

DARY DUŠE

V MÉM PODÁNÍ

přinášejí ucelenou cestu poznání

skrze hluboký prožitek v těle

skrze přenesení a procítění tvé vlastní energie

OBSAHUJÍ

9

vstupní setkání, kde probereme tvé dosavadní prožitky

9

psanou formou získáš základní informace: poskládání tvých darů, jejich kapacitu a aktuální intenzitu

9

Energetickou nahrávku tvých darů, která působí nejen jemněhmotně, ale přináší i praktické kroky v realitě

9

proces integrace extrémního využití tvých darů v negativní polaritě

9

následná konzultace pro uvolnění celého procesu

9

Energetická cesta integrace tvých darů duše

TO VŠE

připraveno skrze mou energii radostné proměny a svobodného tvoření a předáno skrze autentickou komunikaci se špetkou léčivé lásky a bezpodmínečného přijetí.

Jsi připraven vidět svoji nahotu? Cítit svoji podstatu?

V tomto záznamu přináším energii aktivace a nadhledu i informace z kolektivní vrstvy lidstva k tématu rozsáhlém a více se otevírající větší skupině, a tím jsou Dary duše.

Je to téma obrovské a je to téma, které přináší křídla. Znalost našich darů duše nám přináší úlevu, harmonii, stabilizaci, uvolnění,… a jistotu, že jako lidstvo máme vše, co potřebujeme pro tvoření kvalitního života tady na Zemi. Nepotřebujeme strádat.

Záznam je hutný a tak si ho dávkujte jak budete potřebovat. Po malých částech, zastavovat se v něm a vracet se k němu po pár dnech, poslouchat ho opakovaně. Ať nám záznam přinese prostor vidět nové možnosti.

Dary duše jsou obrovské, rozsáhlé a netlačivé.

Dary duše jsou

ZÁŘÍVÉ

DARY DUŠE

OBSAHUJÍ

společnou cestu objevování zákoutí tvých darů duše,
která je v čase rozložená. Zkušenost říká, že trvá 30-45 dní.

R

Vstupní konzultace 

R

Dary duše ve formě audio nahrávky a písemného průvodce

R

Instrukce pro integraci do reality

R

Vedení tvé duše pro uvolnění se do své jedinečné velikosti

R

Následnou konzultaci

R

Energetická cesta integrace Tvých radů

 Cena

6 000 Kč

Objednávka