Neutralita

Odkud pramení a co nám poskytuje?

čtvrtek 6. 6. 2024, 5 minut čtení

Neutralita není mainstreamovou hodnotou naší společnosti. Což je smutné, neb je to hodnota, která nám může poskytnout novou kvalitu našeho života. Kvalitu stability a klidného růstu vycházející z našich aktuálních kapacit a možností.

Kde se bere?

Tato odpověď má mnoho vrstev. Opravdová neutralita vzkvétá v nás. V prostoru našeho vnitřního ticha. V prostoru uvolnění se z dramatu vnějšího světa. Uvolnění se na mnoha úrovních našeho těla. Na úrovní těla skrze pohyb a práci se svaly. Uvolnění z neustálého stresu, který v hlubokých vrstvách působí.

Na úrovni těla skrze práci s naší myslí a její uvolnění z neustálého víření. Mysl není nikdy naší autoritou. Mysl nemá dostatečnou energetickou kapacitu pro tvorbu našich životů. Potřebujeme kultivovat její aktivitu skrze uvolnění naší pozornosti a vyzdvihování její jedinečnosti.

Mysl je naší součástí a nejlépe nám slouží v područí naší vnitřní autority, která jedná na základě strategie našeho těla. Potřebujeme ji poznat a vědět, zda má pro nás určitý kus stability, či je zde pro pozorování vnějšího světa. Ano, zda proplouvá má několikaletá práce s Human designem.

Uvolnění je odrazový můstek pro vstoupení na pole neutrality.

Co nám poskytuje?

Neutralita nám poskytuje vnímat sebe a svět opravdově. Možnost pozorovat do se kde odehrává, co se kde děje. V klidu si všímat, zda se mě to opravdu týká. Poskytuje nám prostor v klidu se rozhodovat, zda chceme s daným tématem aktuálně interagovat.

Neutralita je naším partnerem ve chvílích naší tvorby. Tvorby našeho života i jeho jednotlivých dní. Tvorby slovem i činem. Neutralita je otevřený prostor, kam může přijít cokoliv, co má být uviděno a projeveno. Vše, co v sobě nese naši hlubokou kvalitu. Neutralita podporuje naši jemnost a vnímavost.

Otevírá nám dveře do světa jemnohmotného. Do spolupráce s našimi dalšími smysly, které v dramatu a hluku vnějšího světa nemáme možnost vnímat. Neutralit nám otevírá dveře naší multidimenzionality.

Neutralita je klid, bezpečí, vědomí, pozornost, kvalita našeho poznání.

Jak ji kultivovat?

Skrze uvolnění, vnitřní klid a objevování bodu pozorovatele v sobě. To zní tak lehce, že? Všem realizace těchto bodů bude u každého z nás znamenat něco diametrálně jiného. 

Velmi záleží na našem stavu vědomí sebe samé/ho. Na stavu přijetí našeho těla jako partnera na cestě života. Na schopnosti vnímat jeho vedení, kde nám to patří a kde naopak to už naše není.

Přijměte pozvání k hlubšímu poznání tématu neutrality

Skrze online setkání ve čtvrtek 13. 6. od 19 hodin. Setkání propojuje teorii s praxí. Přináší nadhled i aktivaci. Společně s Veronikou Chauvet se podíváme na zoubek těmto tématům:

  • Co je neutralita
  • Co znamená neutrality těla a mysli
  • Techniky neutrality do praxe (projdeme si techniky uvolnění, poznání, ukotvení v sobě a mnoho dalšího)
  • Human design a neutralita
  • Naše osobní praxe
  • Vaše otázky
 
Těšíme se na online setkání nad tímto obsáhlým tématem. 
Cesta k přihlášení vede tudy. 

Na závěr vzkaz do Akášických průvodců Moudrosti těla

Neutralita energii šetří,
tvé smysly zbystří.

Dovol si být pozorovatelem,
toho, co se děje uvnitř tebe,
když interaguješ s vnějším světem.

Dovol si být pozorovatelem
svého vnitřního procesu,
když interaguješ se svým vnitřním světem.

Bod pozorovatele tě plně podpoří,
tvé obavy snadno rozboří,
přinese ti klid a příměří.

Moudrost těla je jedinečný online program zaměřený na rozvoj našich opravdových schopností skrze pohyb a prožitek v těle. Program tvoříme ve spolupráci s celostní fyzioterapeutkou a odbornicí na Akášické záznamy Veronikou Chauvet d´Arcizas. Aktuálně máte možnost ochutnat si minikurz Cesta poznání či vstoupit rovnou do prvního modulu Poznání. Na podzim tohoto roku se vydáme společně do prostoru Harmonizace, která již naše životy úplně novým směrem otáčí.