Akáša part 1

Základní seznámení s Akášickými záznamy

čtvrtek 15. 6. 2024, 7 minut čtení

Vítejte v mé téměř každodenní realitě. Odložte své předsudky a nechte se vtáhnout do dění mimo naší běžnou hmotnou realitu. Nechte se vtáhnout do jemnohmotného světa, světa nadhledu a aktivace. V tomto článku vám přiblížím základní pravidla vstupu a spolupráce s Akášickými záznamy. Ve článku se dotýkám také mé 2 leté praxe, která se neustále vyvíjí.

Kde jsou a co v nich najdeme?

Akášické záznamy je energetické místo v Plejádách, kam se ukládá všechna energie. Energie lidí, míst, objektů, zvířat i třeba projektů. Tuto energii můžeme přečíst a získat tak nadhled i odstup od toho pozemského dění. Můžeme zde získat vedení pro posun z aktuální stagnující situace. Nebo můžeme prozkoumat hloubku tématu, které se v nás točí a víří. Vždy záleží na našem záměru

Akášické záznamy mají svá pravidla, jak se s nimi spojovat a jak v nich číst. Jsou zde průvodci, kteří se nám při čtení věnuji a provázejí nás na cestách objevných. Tito průvodci jsou úzce spjati s tím, komu nebo čemu načítáme. Tedy nejedná se o náhodné entity či  bytosti s vlastním záměrem. 

Můžeme vstoupit do osobní vrstvy daného člověka, místa či projektu. Nebo vystoupat ještě výše a podívat se do kolektivní vrstvy. Kolektivní vrstva přináší vzdálenější pohled na společnost a dění v ní, co se v ní zrcadlí. Pro účely tohoto článku se budeme držet čistě osobní vrstvy. Vrstvy tedy mých nebo klientských Akášických záznamů.

Pravidla pro čtení z Akáši

Prvním pravidlem je, že vstupuji do Akáši na základě vědomého souhlasu daného člověka. V případě načítání informací pro Rodinnou pohodu a tedy dětem, následuji tento postup: Čtení z Akášických záznamů dětí do 4 let probíhá skrze Akášu matky. V letech mezi 5 a 12 rokem doporučuji čtení skrze Akášu matky, ale je zde prostor pro rozhovor s dítětem a ponechání rozhodnutí na jeho straně. Od 12 let je již nutné, aby udělalo toto rozhodnutí samo a mělo možnost s nahrávkami pracovat samostatně. Zde velmi záleží na ukotvení v jeho/jejím vlastním těle a na spojení s Matkou Zemí.

V případě vstupování do Akášických záznamů místa mi nejlépe funguje být na tom samotném místě a tedy cítit tak svolení daného místa. V případě načítání pro službu či produkt se mi osvědčilo s produktem pracovat a poznat jej a poté s ním pracovat skrze Akášu daného tvůrce. Tuto oblast budu nadále prozkoumávat. Aktuálně mám největší praxi ve čtení osobám.

Druhé zásadní pravidlo je, že čtení je předáno kompletní a v úplné čistotě. Tedy není přípustné, abych se já jako čtenář nějak přebírala v informacích či je svým úsudkem interpretovala. Čistotu a komplexnost čtení zajišťuje kvalitní příprava.

Před vstupem do Akáši

Se věnujeme záměru klienta. Záměr je silný energetický nástroj pro usměrnění toku naší energie, více o něm najdete v samostatném článku. Každá má služba poskytuje možnost položit samostatný a zpřesněný záměr pro danou spolupráci. Čím jasnější a aktivnější, tím lepší. V rámci příprav na spolupráci vás povedu k jeho vytvoření a zaznamenání v písemné podobě. Váš záměr pak dlouhodobě směřuje všechny naše kroky v rámci spolupráce.

Než vstoupím do vaší Akáší, čeká mě sada úkolů a úkonů, které na sebe vzájemně navazují. Nejprve si připravím všechny technické pomůcky, jako nabitý mikrofon, záznamové zařízení i můj oblíbený reMarkeble,  který mi poskytuje možnost poznámek i zakreslení přicházejících symbolů a obrazů. Když technická stránka je ready, přistupuji k péči o prostor, ve kterém načítám.

Větrám, zapaluji vykuřovadla a celkově prostor čistím. Tento proces je o to delší, pokud nenačítám ve své klasické pracovně. Někdy mám potřebu větší tmy, to v případě předání zprávy čistě hlasem. V případě psané formy naopak potřebují kvalitní zdroj světla pro usnadnění zápisu informací předávané skrze písmena vyťukávána či skrze písmo předávána.

Zde by se mohlo zdá, že je vše připraveno. Ovšem není tomu tak. Čeká mě ještě má osobní příprava.

Vstup do prostoru Neutrality

Mé rozpoložení jako čtenáře určuje zásadní kvalitu čtení. Tato část se za ty dva roky velmi vyvinula a vytříbila. Mé tělo potřebuje být klidné a posílené. Má mysl potřebuje být tichá a upozaděná. Má energie potřebuje být čistá, bez závanu druhých lidí či osobních potíží. Striktně nenačítám ve chvílích nemoci či emočního vypjetí. Vždy otevírám čistý prostor pro každého klienta, tedy nejdu z jednoho čtení do druhého, kde by docházelo k míšení energií a informací.

Před samotným čtením vstupují do prostoru neutrality. Neutralita je základní a zásadní stavební prvek celého čtení. Já, jako čtenář potřebují vstupovat do čtení jako klidný energetický kanál v silném těle, které dokáže přenést a předat všechny potřebné informace.

Neutralita je prostor, kde se může všechno stát, kde se může cokoliv odehrát. Prostor neutrality je prostor ve mě, do kterého mohu vstoupit a ukotvit se v něm. Abych já vnímala čistě tok přicházejících informací, bez mých projekcí či vstupování mé mysli. Před měsícem ke mě přišel nástroj, jak tento prostor neutrality v sobě podpořit. Je to soustava pyramid, které vytvářejí silné energetické pole čistoty a jasnosti.

Samotné čtení

Ve chvíli ukotvení v bodě neutrality mohu pronést modlitbu, která otevírá komunikační kanál s Akášickými záznamy. Modlitbou vstupuji do konkrétních záznamů, buď mých nebo konkrétního klienta. Nedochází tak ke zkreslení či zabarvení čtení filtrem či záměrem další bytosti.


Často se Akášické záznamy popisuji jako obří knihovna, kam vstoupíme po pronesení modlitby. Mě se toto nikdy nevyobrazilo, každé mé čtení začíná rovnou na nějakém konkrétním místě, kde již čekají příslušní průvodci.
Byla jsem zvědavá a jednou si požádala o procházku Akášickými záznamy jako takovými. V tu chvíli jsem se ocitla v obří nekonečné knihovně. Kde každá kniha v sobě nesla všechny záznamy k danému místu/člověku/květině/projektu…
Ovšem knihovna je jen jedna část. Akášické záznamy mají také části čistě energetické, které v sobě obsahují spoustu energie, která se do slov těžko uchopuje. Hranice svých Akášických záznamů může každá čtenář prozkoumat.  

Čtení v Akášických záznamu není klasické čtení z knihy, kde písmena na sebe plynule navazují a vytvářejí jasný celek. Čtení z Akáši prochází skrze temeno hlavy čtenáře, putuje skrze jeho tělo až do jádra matky Země, tam se odrazí a opět stoupá do těla čtenáře. Když takto informace přichází podruhé, lze ji přečíst. Informace může přijít v různé jemnohmotné podobě.

Čtenář ji může vnímat jasnoviděním, to se pak odehrává před mýma očima určitý příběh či obraz, který je potřeba pospat. Někdy se příběh rychle odvíjejí a já „jen“ popisuji ten děj. Jindy je obraz statický a já jej popisuji do úplného detailu. Občas se stane, že z toho obrazu vstoupí určitý symbol/barva/konkrétnost místa/slovo, které tam stojí a čeká až si jej poznamenám. Tyto vystupující objekty mohou být obrovské a důrazné. S těmito vystupujícími objekty nás vybízejí k dalšímu vlastnímu zkoumání, jaký příběh v sobě skrývají.


Informace také může přicházet jasnocítěním, což jsou pocity v těle. Může to být jak pocit v těle, že někde v těle je balvan, šíp či kohoutek ve spodní části páteře. Nebo touto cestou přicházejí různé chutě a vůně. Tento jasnosmysl se u mě probouzí občasně. Párkrát se mi stalo, že jsem jasnocítila nějakou konkrétní chuť na jazyku či cítila pronikavou vůni konkrétní květiny.
Nejčastěji je to pocit v těle, že někde něco bolí táhne, nebo potřebuje uvolnění, pohlazení a pod. Pokud je zde tato informace k dispozici, co s tím pocitem dělat, pak je vždy předána dle hlavního pravidla předání všech částí čtení. Ovšem někdy tam ta informace není a je potřeba si s tím opět pracovat ve své hmotné realitě. 

Informace také může přicházet jasnocítěním, což jsou pocity v těle. Může to být jak pocit v těle, že někde v těle je balvan, šíp či kohoutek ve spodní části páteře. Nebo touto cestou přicházejí různé chutě a vůně. Tento jasnosmysl se u mě probouzí občasně. Párkrát se mi stalo, že jsem jasnocítila nějakou konkrétní chuť na jazyku či cítila pronikavou vůni konkrétní květiny.
Nejčastěji je to pocit v těle, že někde něco bolí táhne, nebo potřebuje uvolnění, pohlazení a pod. Pokud je zde tato informace k dispozici, co s tím pocitem dělat, pak je vždy předána dle hlavního pravidla předání všech částí čtení. Ovšem někdy tam ta informace není a je potřeba si s tím opět pracovat ve své hmotné realitě. 

Když přicházejí informace skrze jasnovědění, pak je to ten fakt, který je potřeba předat, ať už hlasem či zápisem. Tento jasnosmysl mám aktuálně nejsilnější. Potřebovala jsem si jej plně osahat a uvolnit se do proudu informací, které skrze mne čistě procházejí. 

Nejméně často ke mě chodí informace v podobě jasnoslyšení. Je to ten stav. kdy čtenář Akášických záznamů slyší určitou melodii, tón, slovo nebo celou symfonii. 

Běžně se děje, že během jednoho čtení se mi vystřídají různé jasnosmysly. Vše co skrze mne během daného čtení proteče je adekvátně zaznamenáno a předáno klientovi. 

Práce s načtenými informacemi

Důležitá a nedílná součást čtení z Akáši. Informace přinesené z Akášických záznamů jsou mnohovrstevné a je tedy potřeba s nimi pracovat opakovaně. Ať už čistě skrze poslech či čtení. Nebo skrze vytažení určitě informace do dalšího tvořivého procesu, jak jste zvyklí sami se sebou pracovat. Ať už skrze pohyb, meditaci, vizualizací, kresbu či psaní divoké mysli. 

Při poslechu se nám může dít, že slyšíme jen nějakou vrstvu nahrávky, které nás odvede do nějakého vaše dalšího obrazu. Což je skvělý bod spolutvorby a nasednutí na vlnu aktivace, která s nahrávkou byla dodána. Při dalším opakovaném poslechu tak máme možnost dosednout do další vrstvy nahrávky. Poslech přináší také energii z vaší Akáši a tím vás aktivuje a dodává vám energii k samotné akci na základě čtení.

Tedy získáním čtení to nekončí, ale teprve začíná. Implementace do reality pak probíhá mnoho dní i týdnů, záleží na objemu daného čtení. 

Zde první část seznámení končí

Děkuji za přečtení až sem. V jednom z dalších článků se podíváme na využití Akášických záznamů v mé aktuální praxi. Proč jsem se rozhodla na nich postavit své podnikání? Jak konkrétně s nimi pracuji v jednotlivých směrech? Jaký přínos tento druh služeb má pro moje klienty?

Kdyby vás už teď napadly jakékoliv otázky, stačí je napsat do komentáře. Ráda se nechám inspirovat vašimi dotazy k dalšímu sdílení. Koho nebaví čekat a chtěl by si poslechnout naše povídání o Akášických záznamech s Veru Chauvet, může rovnou pokračovat na můj YouTube.

Krásné dny podpořené jemnohmotným vedením vám přeje
Jana

Krásné dny podpořené jemnohmotným vedením vám přeje
Jana

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *