Zamer

Záměr je mocný nástroj, který je často opomíjený.

čtvrtek 21. 6. 2024, 7 minut čtení

Záměr není cíl. Záměr je směr. Záměr je energetický vír, který bere do svého toku vše, co je aktuálně potřebné. Vše, co má být v tomto čase proměněné, viděné a uskutečněné. Záměr vede naše kroky, jak v Akáši, tak tady na Zemi. Záměr zužuje a zpřesňuje naši práci. 

Proč přichází téma záměru?

Při práci s Akášickými záznamy cítím, jak tento prostor nám poskytuje nekonečné možnosti zkoumání a objevování. Ovšem tato technika zde není proto, abychom se v ní ztratili a zapomněli na ten život tady na Zemi. Je zde proto, abychom si mohli sáhnout pro nadhled, pro jiný pohled na danou situaci. Je zde pro to, abychom mohli poprosit o vedení na základě našeho záměru, odhalit tak to, co z našeho pozemského pohledu nevidíme či (ne) vědomě přehlížíme. Na základě vedení našich průvodců pak můžeme učinit nové kroky v našem záměru.

Záměru, který mi si předem vytvoříme, procítíme a vědomě jej do čtení vložíme. Při práci s klienty, tento bod je mnohdy to nejtěžší. A tak po mnoho dní ve mě uzrával tento článek. Článek, který má za cíl uchopit záměr v jeho celistvosti a použitelnosti jak pro život, tak  i pro spolupráci s Akášou. Velkou důležitost záměru vnímám při zavázání se k určité spolupráci. Zde záměr vede všechny zúčastněné. ¨Proto dopřejme si kvalitní čas pro jeho tvorbu.

Záměr určuje směr toku energie

Záměr je silný energetický magnet. Záměr usměrňuje tok naší pozornosti a energie. Záměr zužuje to, co v ten daný moment prozkoumáme a prožijeme. Záměr filtruje, co ve vymezeném časoprosotoru důležité je a to nedůležité odstiňuje. Záměr je silný energetický magnet, který si přitáhne vše podstatné a důležité pro stanovené časové období.

Záměr vychází z nás a naší potřeby. Ta v sobě nese minulá rozhodnutí a aktuální dění, které se v nás odehrávají. Záměr tvoříme z naší opravdové a upřímné touhy. Ne ze strachu, že se to nestane. Ale z jistoty, že nyní věnujeme energii a zdroje pro naplnění tohoto záměru. Záměr tvoříme aktivně, tedy používáme aktivní slovesa, která obsahují závazek, že my jdeme naplňovat náš záměr.

Záměr není cíl

Záměr nás vede rozličnými směry tak, abychom potkali a prožili vše potřebné. Záměr je otevřený prostor pro akci. Záměr je volnost a otevřenost ke všemu, co má přijít. 

Cíl je osamocený bod, ke kterému často vede jen jedna cesta. Cíl v nás vyvolává potřebu vědět, jaké kroky k němu vedou. Cíl nás svazuje a omezuje čistě na rozhodnutí vedené z mysli. Cíl hledá odpovědi ve vnějším světě. Chce hned znát odpovědi a jasné kroky. Cíl nás svazuje a zavazuje ke konkrétní podobě.

Záměr nás zve na cestu objevování a prozkoumávání. Záměr naší energii v akci provází. Záměr usměrňuje tok naší pozornosti směrem, který potřebujeme navštívit, ochutnat a nově prozkoumat.

Přichází sem metafora. Cíl je ten policajt, který jasně ví, jaká pravidla zde jsou a jak je naplnit. Je to svázané a mysli vedené rozhodování. Striktní, neměnné a důkazy z vnějšího světa podporované.
Záměr je ten beduín, který dokáže projít pouští bez sebemenší obavy. 

Beduín, který nás vede správným směrem, přitom nám nechává prostor pro vlastní zkoumání a prožívání. Záměr nás podporuje a směřuje k akci, k ochutnání a prožitku sebe samého v interakci s novými příležitostmi. Beduín ví, kterým směrem se vydat, ovšem nemá jasný plán či mapu, kudy naše trasa povede. Beduín reaguje na naši aktuální akci a z ní vycházející nové potřeby. Beduín instinktivně vybírá a svolává a přitahuje ty správné situace, lidi i prožitky. Beduín odfiltrovává nepotřebné informace a nechává přijít ty, které maximálně podporují naši cestu do vysněné civilizace.

Trénink tvorby záměru

Jako lidské pokolení ovlivněné kolektivním vědomím jsem naučení tvořit si plány a cíle. Tento článek nás zve k prozkoumání a trénování tvorby záměru. Zve nás do naší jemnosti a pozorovací schopnosti skrze prožitek odhalovat, jaké rozdílnosti se dějí, když si stanovíme záměr a necháme se jím vést.


Záměr potřebuje čas na uskutečnění a tak tedy je vhodné si se záměrem stanovit také časové období, které nám pomáhá soustředit naši energii v daný okamžik tím správným směrem. Změna se nestane za den ani týden, změna potřebuje naši akci v čase rozloženou, ve hmotě uchopenou. Délka časového období může být cokoliv od měsíce nahoru. To už je dostatečný prostor k tomu, aby se mnoho věcí pohnulo.
Čím delší časový úsek, tím obsáhlejší práce se záměrem může být. V průběhu akce a realizace vašeho záměru přichází doporučení se k němu navracet a oživovat tak s ním spojení. 

Záměr = naše hluboké vnitřní rozhodnutí, že po tento časový úsek se věnujeme tomuto konkrétnímu tématu. Tedy zaměřujeme svou pozornost tímto směrem a říkáme spoustě jiným věcem vědomě ne.
Záměr v sobě skrývá náš hluboký závazek cestě, která se nám v tu chvíli otevře. Záměr otevírá dveře cestě, která se postupně před námi objeví. Vyvolává v nás to těšení, co všechno se nám na naší cestě objeví. Záměr nás ukotvuje a vede naše další rozhodnutí. Záměr stačí naši pozornost aktuálně potřebným směrem. 

Dovolme si formulaci zámětu říkat nahlas a vnímat, jak která slova na vás působí. Slova různě měnit, otáčet a prociťovat. Zda je nechcete ani slyšet, či vás nechávají chladnými? Kvalitní záměr vás rozzáří a přinese tu chuť pustit se do objevování. Oprostěme se od toho chtění hned teď a tady znát všechny kroky, které náš záměr naplní. Záměr nás povede a bude nám postupně odkrývat všechny svá zákoutí, které potřebujeme v této cestě objevit. 

Cítím, jak čekáte na příklady správného záměru. Zde bych nás všechny chtěla vést k vlastnímu prožitku, kdy si najdeme tu polohu záměru, která v nás nejvíce rezonuje. Je to o tréninku a ladění se na své tělo, které nás v tomto dokáže krásně podpořit a vést. Tvorba záměrů může chvíli trvat. I tento proces je důležitou součástí započetí něčeho nového, kam nasměřujeme svou energii.

Z mé zkušenosti

Níže uvádím příklady mých minulých cílů přetvořených v záměr. Jak jsem uvedla již výše, záměr každého nás odráží naši aktuální potřebu a cestu, na které se nacházíme. Tedy můj záměr nebude fungovat vám a obráceně. Vždy je potřeba vykonat vlastní akci vytvoření svého záměru.

Dříve jsem fungovala na tvorbě obecných cílů. Tedy chci si vytvořit fungující podnikání, které mi přinese ideální klienty. Což byla cesta do pekla hledání ve vnějším světě, jak se staví podnikání. A v tomto se dokáže člověk velmi rychle ztratit, neb návodů a pouček je plný internet. Pouček, které vedou k obecnému naplňování mechanických kroků, které neodrážejí skutečnou hodnotu toho produktu.

Záměr v této oblasti je ze zkušeností časově na několik měsíců až let. Můj záměr pro tvorbu mého podnikání je: Tvořit podnikání, které stojí na mých darech a talentech a umožňuje mi plně uplatnit svou tvořivou a silnou energii pro klienty, kteří cítí přínos naší spolupráce do jejich cesty proměny. Tento záměr úplně otočil pohled a směřování mé energie na to, co a kdy je potřeba vytvořit. Pozornost se plně zaměřila na to, co má energie dělá a jaké služby tedy mají smysl, abych nabízela. Došlo ke stažení se z vnějšího světa a hlubokému zkoumání uvnitř mě i v Akáše. Objevilo se téma dlouhodobé udržitelnosti nejen pro mě, ale i mé klienty. Tedy netvořit rychloobrátkové služby, které nutí klienta znovu a znovu se vracet. Ale vytvořit větší časové celky, které mohou klienta otočit do jeho přirozenosti a on tak může dlouhodobě tak benefitovat z naší spolupráce. Nechci lovit rybky, ale naučit mé klienty, jak rybařit.

Toto byl velký příklad proměny cíle v záměr. Z těch menších záměrů přichází jako příklad tvorba kamarádských vztahů. Dříve jsem měla cíl vyživovat vztahy, které mám. Což vedlo k vyčerpávání a tříštění mé pozornosti všemi směry, i těmi, které nebyly pro mne dlouhodobě vyživující a podpůrné. Můj dlouhodobý záměr v této oblasti je tvořit přátelské vztahy, které jsou pro mě vyživující a podporující. Což odhalilo hlubokou vrstvu toho, že to jsou vztahy, které vyrůstají na podporujících se hodnotách všech zúčastněných. Nelze mít vyživující vztahy s lidmi, kteří mají diametrální odlišné hodnoty. To přineslo uvolnění a odlehčení portfolia vztahů, které jsou opravdovými přátelstvími. I nový prostor pro vytvoření nových přátelství.

Možná ještě lehčí příklad je s dovolenou. Cíl jet na dovolenou a odpočinout si si dokážeme všichni představit. Mým záměrem pro naše Rhodoskou dovolenou ovšem bylo uvolnit svou kreativitu skrze odpočinek. To otočilo mou pozornost od seznamu must see výletů a pláží směrem k tomu, co teď a tady mi přináší uvolnění a cítím tak radost a odlehčení v mém těle. Co z nabídky činností mi přináší nové možnosti kreativního vyjádření. Někdy to znamenalo zůstat sama ve své auře a jet si nějakou energetickou cestu. Jindy to znamenalo vyrazit na spontánní výlet a objevovat zákoutí ostrova. Nebo se jen tak toulat historickým centrem a nechat na sebe působit krásu tvorby mnoha generací před námi.

Závěrem

Závěrem tohoto článku bych nás, kteří cítí volání ochutnání síly záměru, chtěla podpořit, že záměrů stačí mít pár. Tím, že jsou to silné energetické magnety, dokáží nám obrátit náš svět vzhůru nohama a tak nám nový rozměr života otevřít. Naše kroky naplňujícím směrem usměrnit.

Přeji zábavné a hravé objevování tvorby našich záměrů pro náš život i rozjíždějící se spolupráci.
Budu se těšit na vaše prožitky s tvorbou i samotnou realizací vašich osobních záměrů, které můžete sdílet do komentářů.

děkuji za přečtení a sdílení mnou procházejícího vědění
Jana

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *